حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده الماس
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)
حوزه علمیه قم
ارتش جمهوری اسلامی ایران
دانشگاه معارف اسلامی
دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
حـوزه علمیه خراســان
دانشگاه کاشان
دانشگاه علوم انتظامی امین
پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد