نهمین نشست تخصصی همایش تربیت در نیروهای مسلح با عنوان: تربیت در پرتو مدرسه زدایی ارائه دهنده: دکتر احسان مصطفی پور (استادیار گروه فرهنگ و رسانه)
1400-10-20
نهمین نشست تخصصی همایش تربیت در نیروهای مسلح با عنوان: تربیت در پرتو مدرسه زدایی 
ارائه دهنده: دکتر احسان مصطفی پور (استادیار گروه فرهنگ و رسانه)

نهمین نشست تخصصی همایش تربیت در نیروهای مسلح

با عنوان: تربیت در پرتو مدرسه زدایی

ارائه دهنده: دکتر احسان مصطفی پور
استادیار گروه فرهنگ و رسانه

دوشنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰
ساعت ۱۳
سالن جلسات شهید مطهری (پژوهش)
دانشکده عقیدتی سیاسی شهید محلاتی(ره)

لینک ورود به جلسه
http://webinar.smc.ac.ir/ch/tarbiat