هشتمین نشست تخصصی همایش تربیت در نیروهای مسلح با عنوان: اصول تربیت با تأکید بر تربیت عقلانی ارائه دهنده: دکتر فاطمه سیفعلی ئی (دانش آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث؛ پژوهشگر و مدرس دانشگاه)
1400-10-20
هشتمین نشست تخصصی همایش تربیت در نیروهای مسلح با عنوان: اصول تربیت با تأکید بر تربیت عقلانی
ارائه دهنده: دکتر فاطمه سیفعلی ئی (دانش آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث؛ پژوهشگر و مدرس دانشگاه)

هشتمین نشست تخصصی همایش تربیت در نیروهای مسلح

با عنوان: اصول تربیت با تأکید بر تربیت عقلانی

ارائه دهنده: دکتر فاطمه سیفعلی ئی
دانش آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث؛ پژوهشگر و مدرس دانشگاه

دوشنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰
ساعت ۹:۱۵
سالن جلسات شهید مطهری (پژوهش)
دانشکده عقیدتی سیاسی شهید محلاتی(ره)

لینک ورود به جلسه
http://webinar.smc.ac.ir/ch/tarbiat