هفتمین نشست تخصصی همایش تربیت در نیروهای مسلح با عنوان: الگوی تربیتی وظیفه محور ارائه دهنده: حجت الاسلام هادی خوشنودی (استادیار گروه فقه و مبانی حقوق)
1400-10-18
هفتمین نشست تخصصی همایش تربیت در نیروهای مسلح با عنوان: الگوی تربیتی وظیفه محور
ارائه دهنده: حجت الاسلام هادی خوشنودی (استادیار گروه فقه و مبانی حقوق)

هفتمین نشست تخصصی همایش تربیت در نیروهای مسلح

با عنوان: الگوی تربیتی وظیفه محور

ارائه دهنده: حجت الاسلام هادی خوشنودی
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق

شنبه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۰
ساعت ۱۳
سالن جلسات شهید مطهری (پژوهش)
دانشکده عقیدتی سیاسی شهید محلاتی(ره)

لینک ورود به جلسه
http://webinar.smc.ac.ir/ch/tarbiat