پنجمین نشست تخصصی همایش تربیت در نیروهای مسلح با عنوان: آسیب ها و چالش های تربیت نیروهای مسلح در حوزه متون آموزشی ارائه دهنده: حجت الاسلام و المسلمین محمد شبدینی (مدیر مرکز تدوین متون و استادیار پژوهشی گروه فقه)
1400-10-13
پنجمین نشست تخصصی همایش تربیت در نیروهای مسلح با عنوان: آسیب ها و چالش های تربیت نیروهای مسلح در حوزه متون آموزشی
ارائه دهنده: حجت الاسلام و المسلمین محمد شبدینی (مدیر مرکز تدوین متون و استادیار پژوهشی گروه فقه)

پنجمین نشست تخصصی همایش تربیت در نیروهای مسلح

با عنوان: آسیب ها و چالش های تربیت نیروهای مسلح در حوزه متون آموزشی

ارائه دهنده: حجت الاسلام و المسلمین محمد شبدینی
مدیر مرکز تدوین متون و استادیار پژوهشی گروه فقه

دوشنبه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰
ساعت ۱۳
سالن کنفرانس معاونت پژوهش
دانشکده عقیدتی سیاسی شهید محلاتی(ره) پخش نشست در شبکه های سازمانی