دومین نشست تخصصی همایش تربیت در نیروهای مسلح با عنوان: آمادگی دفاعی با تأکید بر تربیت معنوی ارائه دهنده: دکتر اسحاق طاهری (استاد تمام فلسفه و کلام اسلامی)
1400-10-06
دومین نشست تخصصی همایش تربیت در نیروهای مسلح با عنوان: آمادگی دفاعی با تأکید بر تربیت معنوی
ارائه دهنده: دکتر اسحاق طاهری (استاد تمام فلسفه و کلام اسلامی)

دومین نشست تخصصی همایش تربیت در نیروهای مسلح

با عنوان: آمادگی دفاعی با تأکید بر تربیت معنوی
ارائه دهنده: دکتر اسحاق طاهری
استاد تمام فلسفه و کلام اسلامی

دوشنبه ۶ دی ماه ۱۴۰۰
ساعت ۱۳
سالن کنفرانس معاونت پژوهش
دانشکده عقیدتی سیاسی شهید محلاتی(ره) لینک ورود به جلسه
https://b2n.ir/g22271