اولین نشست تخصصی همایش تربیت در نیروهای مسلح با عنوان: چالش های تربیت در دانشگاه های افسری نیروهای مسلح ارائه دهنده: دکتر محمد بهزاد (استادیار گروه معارف دانشکده افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) )
1400-09-24
اولین نشست تخصصی همایش تربیت در نیروهای مسلح با عنوان: چالش های تربیت در دانشگاه های افسری نیروهای مسلح
 ارائه دهنده: دکتر محمد بهزاد (استادیار گروه معارف دانشکده افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) )

اولین نشست تخصصی همایش تربیت در نیروهای مسلح

با عنوان: چالش های تربیت در دانشگاه های افسری نیروهای مسلح
ارائه دهنده: دکتر محمد بهزاد
استادیار گروه معارف دانشکده افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۰
ساعت ۷:۳۰ صبح
سالن کنفرانش معاونت پژوهش
دانشکده عقیدتی سیاسی شهید محلاتی(ره)