دهمین نشست تخصصی همایش تربیت در نیروهای مسلح با عنوان: ‌آسیب شناسی روش های تربیت اخلاقی در مراکز آموزشی و ارائه روش کاربست اخلاقیات در نو پاسداران
1400-10-22
دهمین نشست تخصصی همایش تربیت در نیروهای مسلح با عنوان: ‌آسیب شناسی روش های تربیت اخلاقی در مراکز آموزشی و ارائه روش کاربست اخلاقیات در نو پاسداران

دهمین نشست تخصصی همایش تربیت در نیروهای مسلح

با عنوان: ‌آسیب شناسی روش های تربیت اخلاقی در مراکز آموزشی و ارائه روش کاربست اخلاقیات در نو پاسداران

ارائه دهنده: حجت الاسلام یعقوب اسدی
پژوهشگر و مدرس دانشگاه

چهارشنبه ٢٢ دی ماه ۱۴۰۰
ساعت ٧:٣٠
سالن جلسات شهید مطهری (پژوهش)
دانشکده عقیدتی سیاسی شهید محلاتی(ره)

🔺به زمان و مکان ارائه نشست توجه فرمائید. ✅ پخش نشست از طریق شبکه های سازمانی