سیزدهمین نشست تخصصی همایش تربیت در نیروهای مسلح با عنوان: مؤلفه های تربیت جهادی با تأکید بر مکتب شهید سلیمانی(ره) ارائه دهنده: دکتر روح اله عباس زاده (استادیار گروه فرهنگ و رسانه)
1400-10-27
سیزدهمین نشست تخصصی همایش تربیت در نیروهای مسلح با عنوان: مؤلفه های تربیت جهادی با تأکید بر مکتب شهید سلیمانی(ره)

ارائه دهنده: دکتر روح اله عباس زاده (استادیار گروه فرهنگ و رسانه)


سیزدهمین نشست تخصصی همایش تربیت در نیروهای مسلح

با عنوان: مؤلفه های تربیت جهادی
با تأکید بر مکتب شهید سلیمانی(ره)

ارائه دهنده: دکتر روح اله عباس زاده
استادیار گروه فرهنگ و رسانه

🔸شنبه ٢٧ دی ماه ۱۴۰۰
     ساعت ۱۳

🔹سالن جلسات شهید مطهری (پژوهش)
     دانشکده عقیدتی سیاسی شهید محلاتی(ره)

🔺به زمان و مکان ارائه نشست توجه فرمائید. ✅ لینک ورود به جلسه
http://webinar.smc.ac.ir/ch/tarbiat