چهاردهمین نشست تخصصی همایش تربیت در نیروهای مسلح با عنوان: فرهنگ سیاسی در پرتو مؤلفه های تربیت سیاسی ارائه دهنده: جناب آقای مجتبی پاشایی (دانشجوی جامعه شناسی سیاسی و مدرس دانشگاه)
1400-10-29
چهاردهمین نشست تخصصی همایش تربیت در نیروهای مسلح با عنوان: فرهنگ سیاسی در پرتو مؤلفه های تربیت سیاسی
ارائه دهنده: جناب آقای مجتبی پاشایی (دانشجوی جامعه شناسی سیاسی و مدرس دانشگاه)

چهاردهمین نشست تخصصی همایش تربیت در نیروهای مسلح

با عنوان: فرهنگ سیاسی در پرتو مؤلفه های تربیت سیاسی

ارائه دهنده: جناب آقای مجتبی پاشایی
دانشجوی جامعه شناسی سیاسی و مدرس دانشگاه
🔸چهارشنبه ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰
     ساعت ٧:۳۰

🔹سالن جلسات شهید مطهری (پژوهش)
     دانشکده عقیدتی سیاسی شهید محلاتی(ره)

🔺به زمان و مکان ارائه نشست توجه فرمائید. ✅ لینک ورود به جلسه
http://webinar.smc.ac.ir/ch/tarbiat